عملیات کنترل کیفیت

line

اصول برنامه ریزی تولید فیلم2-1

 شرح وظايف و مسووليت هاي هر واحد و ارتباطات درون سازماني و عوامل تاثير گذار در هر واحد يا ايستگاه به شرح زير مي باشد (از منظر عمدتا محدوديت ها و يا عواملي كه در نوع برنامه ريزي دخيل هستن       ثبت سفارش از نظر زمان بندي تحويل و اتمام فرايندهاي توليد كالاي مورد نظر با توجه به ظرفيت و توانمندي توليد اعلام شده از واحد برنامه ريزي در زمان ثبت سفارش و اجتناب از ثبت دوره زماني تحويل كالا به صورت غير اصولي و يا ناممكن به نحوي كه انجام آن سفارش در آن دوره زماني به هيچ وجه امكان پذير نباشد.

–        ارايه برنامه ريزي توليد حداقل به صورت هفتگي براي كليه ماشين الات موجود از جانب واحد برنامه ريزي به واحد فروش و اعلام ظرفيت هاي خالي و يا تكميل شده فعاليت ماشين آلات جهت اعمال آنها در ثبت سفارش هاي جديد

–        اعلام حساسيت هاي خاص هر مشتري علاوه بر پارامترهاي عمومي كالاي سفارش شده به واحد تضمين كيفيت از جانب واحد فروش جهت كنترل و تامين آنها در حين عمليات توليد

–        ارتباط با مشتري در صورت نياز براي تغيير در برنامه ريزي و كسب اجازه از وي ( كتبي) جهت اعمال برنامه ريزي جديد و تغيير برنامه ريزي جهت اجراي روش فناوري گروهي به منظور حصول به مزاياي اين روش

–        پيگيري به موقع ساير خدمات جانبي مربوط به توليد كالا اعم از طراحي و ساخت كليشه و تحويل آن به كارخانه و يا ساير موارد مانند امور مالي مربوط به سفارش جهت جلوگيري از عدم وارد شدن خلل در فرايند زماني توليد

واحد تداركات و خريد:

–        تامين به موقع مواد اوليه و خدمات مورد نياز براي توليد كالا طبق اعلام واحد كنترل توليد

–        تامين به موقع اقلام جانبي كالاي سفارش شده به طور اخص كليشه، در صورت نياز و يا ساير مواردي كه از جانب واحد كنترل توليد اعلام مي گردد.

–        تامين به موقع ملزومات مورد نياز واحد تعميرات و نگهداري جهت جلوگيري از توقف هاي احتمالي ناشي از نبود قطعه معيوب و يا خدماتي تعميراتي مورد نياز

واحد نگهداري و تعميرات:

–        تعمیرات به موقع و سریع برای دستگاه هایی که به دلایل فنی توقف پیدا کرده اند و در خواست و پیگیری اقلام و قطعات یدکی مورد نیاز جهت تعمیرات لازم و یا شارژ انبار قطعات یدکی

–        نگهداری اصولی در دوره های زمانی تعریف شده و سرویس های منظم دستگاه ها و تاسیسات جانبی

ايستگاه توليد فيلم :

1– از نقطه نظر ضخامت :

        در توليد فيلم ها بهترين حالت اين است كه در حين فرايند توليد به منظور سهولت در تنظيمات ضخامت مطلوب كالا، يا از ضخامتهاي بالا به سمت ضخامتهاي پايين كالاها و يا اينكه برعكس از ضخامتهاي پايين به بالا برنامه ريزي گردد تا حداقل ميزان ضايعات حاصل گردد.

        پيرو توضيحات بند فوق بايستي توجه نمود كه زماني كه دستگاه متوقف بوده و نياز به استارت براي شروع توليد دارد حتما بايستي از ضخامتهاي بالا به سمت ضخامتهاي پايين برنامه ريزي گردد و شروع و استارت توليد با ضخامتهاي پايين ميزان ضايعات را به دليل وجود مواد سوخته و نيز حساسيت كالاهاي با ضخامتهاي پايين، بيشتر خواهد كرد.

پيرو توضيحات بند فوق بايستي دقت شود كه به هيچ وجه براي شروع و استارت توليد بعد از توقف دستگاه، برنامه ريزي براي توليد كالاهاي با ضخامت كمتر از 50 ميكرون نبايستي صورت بگيرد به خصوص در صورتي كه رنگ كالا شفاف مي باشد.

2- از نقطه نظر رنگ:

–         از آنجاييكه عمده رنگ كالاهاي توليدي شركت رنگ هاي شفاف و شيري مي باشد لذا تمركز بر روي اين دو نوع رنگ است و بايستي نكات مهم زير مورد توجه قرار گيرد :

–        استارت دستگاه بعد از توقف هميشه بايستي با محصولات با رنگ شيري باشد تا هم تنظيم آن سهل تر بوده و هم ضايعات كمتري متحمل سيستم شود .

–        در حين توليد شيفت كردن از محصولات با رنگ شفاف به محصولاتي بارنگ شيري، نسبت به حالتي كه مي خواهيم از محصولات با رنگ شيري به رنگ شفاف شيفت كنيم، داراي ضايعات كمتري خواهد بود.

–        در برنامه ريزي توليد بايستي به اين نكته توجه كرد كه به هر دليلي كه دستگاه نياز به توقف دارد در آخرين مرحله توليد محصولاتي با رنگ شفاف گنجانده شود چرا كه درصورتي كه توقف دستگاه در حين اتمام محصولي با رنگ شيري باشد، اپراتور موظف است قبل از توقف، با مواد شفاف اقدام به تخليه كليه مواد شيري رنگ داخل دستگاه نمايد كه بالطبع نتیجه آن ضايعات بالا خواهد بود.

–        از آنجاييكه محصولاتي با رنگ آبي روشن كه عمدتا جهت روكش هاي صنعتي بعد از فرايند چسب زني استفاده مي گردند داراي حجم سفارش پاييني مي باشند وليكن براي توليد آنها بهتر است بعد از توليد كالاهايي با رنگ شفاف برنامه ريزي گردند و يا اينكه در حين استارت اوليه دستگاه بعد از توقف برنامه ريزي توليد آنها صورت گيرد.

3- از نقطه نظر عرض:

–        از نقطه نظر عرض محصولات توليدي در حالت كلي شيفت كردن برنامه توليد از محصولات با عرض كمتر به محصولات با عرض بيشتر سهل تر و توام با ضايعات كمتري است و در اين مساله توقف و يا عدم توقف دستگاه نقش تاثير پذيري ندارد. البته به اين نكته كليدي بايد توجه كرد كه تنها در يك حالت شيفت از محصولات با عرض بيشتر به سمت عرض كمتر مناسب تر بوده و داراي ضايعات كمتري است و آن حالتي است كه ضخامت هر دو محصول داراي عرض متفاوت يكسان باشد.

4- از نقطه نظر نوع محصول:

 از نقطه نظر نوع محصول و جنس آن ترتيب و اولويت توليد به منظور كاهش ضايعات و سهولت توليد بايستي لحاظ گردد :

الف: انواع کیسه های مادر و ساک دستی های تبلیغاتی به صورت ته دوخت و بغل دوخت

ب) فیلم های سه لایه پلی اتیلن جهت مصارف عمومی

ج) انواع فیلم شرینک جهت مصارف بسته بندی در صنایع غذایی و سایر صنایع

د) انواع فیلم های پلی اتیلنی لمینتی

ه) انواع فیلم های حرارتی

و) انواع فیلم های پلی اتیلن سه لایه خود چسب

ز) انواع فیلم های پلی اتیلن سه لایه سفید مشکی عمومی

ح) کیسه های FFS مورد مصرف در صنایع بسته بندی مواد پتروشیمی

5- از نقطه نظر مواد مصرفي:

اين پارامتر به نحوي در پارامتر بند 4 لحاظ شده و در دل اولويت هاي ذكر شده در آن بند جاي داده شده است و غير از محدوديت هاي ذكر شده در موارد فوق، محدوديت خاصي براي برنامه ريزي ايجاد نمي كند مگر اينكه از نظر تامين مواد اوليه مورد نياز مشكلاتي وجود داشته باشد.

ايستگاه برش:

–        هيچ نقطه نظر محدود كننده و خاصي در اين ايستگاه مطرح نمي باشد و دست برنامه ريز كاملا باز مي باشد و تنها بایستی به سایر اصول عمومی برنامه ریزی توجه گردد.

ايستگاه چاپ:

        از نظر عرض و ضخامت کالاهای سفارش شده هیچ تاثیر خاص و قابل توجهی در برنامه ریزی چاپ آنها وجود ندارد.

        نکته مهم در این ایستگاه این است که حتما بایستی فیلم ها و رول های مربوط به کالای سفارش شده به میزان مورد نیاز و تناژ خواسته شده تولید و سپس عملیات چاپ شروع گردد تا اینکه اگر به هر دلیلی تولید فیلم مختل شود ایستگاه چاپ مجبور نباشد تا مابقی سفارش را در زمانهای دیگر چاپ نماید که در این صورت بالطبع ضایعات ایجاد شده برای این سفارش، ضریبی از تکرار مراحل چاپ این سفارش خواهد بود. به عنوان مثال اگر سفارشی تیراژ 5000 تن داشته باشد و به طور معقول دارای ضایعات چاپی 20 کیلوگرم باشد در صورتی که در سه مرحله چاپ گردد میزان ضایعات چاپی آن 60 کیلوگرم خواهد شد.

        نکته بعدی مربوط به تعداد رنگ های کالای سفارش شده می باشد که بهترین حالت این است که در برنامه ریزی سعی شود از کالاهایی که دارای تعداد رنگ بیشتری هستند عملیات چاپ شروع و به سمت کالاهایی که دارای تعداد رنگ های کمتری هستند، برنامه ریزی شود چرا که مثلا در جابجایی از تعداد رنگ 8 تایی به 6 تایی احتمال اینکه مشابهت های رنگ های مورد استفاده بیشتر باشد و نیاز به شستشوی ترام و … و نیز تنظیم مجدد نباشد، بیشتر است. ولیکن در حالتی که برنامه ریزی از یک سفارش 2 رنگ به 5 رنگ باشد احتمال اینکه این 2 رنگ در 5 رنگ بعدی نیز تکرار شود کمتر است. ولیکن در حالت کلی بایستی با توجه به نمونه تایید شده مشتری و یا نمونه چاپ شده بر روی کاغذ که توسط واحد فروش یا مشتری در اختیار تولید قرار داده می شود تصمیم گیری نمود و توالی برنامه را طوری تعیین نمود که تغییر برنامه تولید با حداقل تغییر تعداد رنگ های مصرفی در سیستم مخازن رنگ همراه باشد که تاثیر بسیار زیادی بر روی کاهش ضایعات و همچنین کاهش اقلام مصرفی مانند ترام شور و … خواهد داشت .

–        به طور کلی شروع برنامه چاپ بایستی با کالاهایی که دارای رنگ های مات و تیره تر هستند باشد تا توام با سهولت در تنظیم و نیز کاهش ضایعات گردد و سپس به ترتیب و با توجه به شید (میزان تیرگی و شفافیت) رنگ ها به سمت کالاهایی که دارای پشت زمینه شفاف هستند، ادامه یابد. همچنین باید توجه داشت که چاپ رول های BOPP بایستی در رده آخر برنامه دستورچاپ قرار گیرد.

ايستگاه دوخت:

–        از نقطه نظر ایجاد ضایعات هیچ تفاوتی در انتخاب نوع کالای تولید شده با ضخامت ، عرض و یا جنس های مختلف در برنامه ریزی وجود ندارد چرا که توقف دادن این دستگاه و شروع مجدد برای دوخت کالای بعدی باعث ایجاد ضایعات نامعقول ناشی از توقف نمی شود.

–        ولیکن از نقطه نظر زمانی و کاهش زمان تولید و افزایش بازده پرسنل دوخت بایستی در انتخاب توالی کالاهای سفارش شده برای عملیات دوخت تا حد امکان به نوع دوخت و نوع دسته کالا توجه شود و سعی گردد کالاهایی که مشابهت در این زمینه دارند در توالی پشت سر هم در برنامه تولید قرار داشته باشند تا اینکه مدت زمانی که برای تنظیم مجدد دستگاه دوخت برای تغییر برنامه سفارش نیاز دارد، کاهش یابد.

واحد انبار:

        اقدامات لازم به منظور تدارك ماشين جهت حمل و تحويل كالا به مشتري

        اقدامات لازم جهت آماده سازي و بسته بندي و توزين كالا و صدور اطلاعيه رسيد خروج كالا

        پيگيري از واحد مالي جهت ريالي شدن و مجوز خروج كالا

        سفارش و دريافت به موقع مواد اوليه و ساير اقلام مورد نياز و تحويل به موقع آنها به واحدهاي توليد

        سفارش و پيگيري انواع ملزومات مورد نياز و شارژ انبار در صورت رسيدن موجودي آنها به مقدار كف انبار در مورد اقلام تعميراتي و يا ساير اقلام

واحد تضمين كيفيت:

–        حضور دایمی در خطوط تولید جهت انطباق کامل تولیدات با مشخصات خواسته شده توسط مشتری و جلوگیری از دوباره کاری و تولید ضایعات و یا اقلام نامنطبق

–        ارایه مشاوره های لازم به واحد برنامه ریزی جهت ارایه برنامه بهینه در راستای افزایش بهره وری و کارایی برنامه تولید

–        ارایه مشاوره های لازم به واحد خرید و تدارکات جهت انتخاب و خرید مواد اولیه مناسب به طوری که مشکلات ناشی از عدم کیفیت مواد اولیه باعث عدم انطباق در محصول نگردد و همچنین از انبارش مواد اولیه غیر قابل استفاده اجتناب شود.

        مستند سازی فرایند تولید در کلیه خطوط به طوری که امکان تکرارپذیری فرایند و در حالت بهینه افزایش کارایی فرایند در پارتی های بعدی همان کالای سفارش شده افزایش یابد.